Close

Whistlerova matka


Whistlerova Matka, Rumunsko 2011 

Rozměr: 120cm x 100cm

Technika: Akryl