Close

Sůl nad zlato

Sůl nad zlato, 2015

Inspirací při navrhování mi byla pohádka Sůl nad zlato. V pohádce se král musí rozhodnout, které ze tří dcer svěří vládu. Nakonec se rozhodně předat království té, která ho má nejraději. Drahomíra ho má ráda jako zlato, Zpěvanka jako zlato v hrdle a nejmladší Maruška jako sůl. Poslední odpověď krále natolik rozčílí, že vyžene Marušku z království a nechá zničit veškerou sůl. Nakonec si král uvědomí svou chybu, že bez soli se nedá žít, a uzná, že Maruška měla pravdu. Oproti setu Daň za křehkost, která je křehká a snová, zde ukazuji další tvář soli – tvrdost. Hrubé solné balvany jsem opracovala na brusičských strojích, kde jsem do nich vybrousila mělké jamky, které jsem vyplnila solným roztokem. Výsledkem je vatovitý efekt.

  

Technologie: Broušení solného balvanu + krystalizace soli.

Design: Lenka Husárková

Foto: Kristýna Zvelebilová