Close

Restart


Urny RestArt vznikly jako klauzurní práce na stáži na VŠVU v Bratislavě v ateliéru Skla. Realizováno ve sklárně RONA. Dvě do sebe navazující nádoby symbolizují úzký vztah mezi tělem a duší.