Close

Rostlinky


Projekt Rostlinky vznikl na stáži na VŠVU, ateliér Sklo, pod vedením Mgr. art. Patrika Illa. Jednalo se o sadu lehaných talířů s rostlinnými prvky, které po dosažení určité teploty získaly krajkový nádech.


Technologie: Fusing

Foto: Lukáš Moravský