Close

Darth Vader a Muffins


Vyspělost kultury se neposuzuje pouze podle bohatství a úrovně technologií, jakými daná země disponuje. Posuzuje se i podle toho, jak se dokáže postarat o své nemocné a zesnulé. Díky pohřebním nálezům si tak můžeme vytvořit představu o kulturách, které naši planetu obývaly před námi.Urny Darth Vader a Muffin vznikly jako součást bakalářské práce na FUD UJEP v roce 2013.

Design: Lenka Husárková

Hutní zpracování: Jan Šostek

Foto: Vojtěch Zikmunda